Napsugár Óvodai Egység


Óvodavezető: Lukácsné Domonyik Lúcia
Cím: 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 12.
Tel. / Fax: 25 /413-510

Intézményünk rövid leírása:
A Napsugár Óvoda Dunaújváros egyik legnagyobb óvodája, amely jelenleg 7 csoporttal 161 fős gyermek és 30 fős felnőtt létszámmal működik. Óvodánk a város legújabb városnegyedében, a Béke II. városrészben található. 1995-ben neveztük el óvodánkat Napsugár Óvodának, jelképezve ezzel azt az erőt, derűt, szeretetteljes közeledést, amely meghatározója és alapja nevelőmunkánknak.
Programunkat "Napsugara hétköznapok - színes ünnepek” címmel írtuk meg, amelyet 1999. szeptember 1-jétől alkalmazunk pedagógiai munkánkban.

Főbb jellemzői:
Gyermek - és személyiségközpontú program, melyben kiemelt szerepet kap a vizuális nevelés, szoros egységben a zenei és irodalmi neveléssel. Központi helyen áll a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája és önérvényesítő módja a mozgás. A nevelési és képességfejlesztési feladatok megvalósulását szolgáló tevékenységrendszerünk az évkör ünnepei által meghatározottak.

Alapelvei:
a pedagógiai gyakorlat családi nevelésre történő építése, a szülői ház céljainak és feladatainak figyelembevétele. A gyermek egyéniségként történő számbavétele, szabadságának, emberi szükségleteinek tisztelete. A játék, a játékos tevékenység az óvodáskorú gyermekek éltető eleme, legfejlesztőbb tevékenysége. A gyermek fejlődése, képességeinek alakulása, örömteli élmények és tapasztalatok által motivált, állandó szabad cselekvésben, élő helyzetekben, játékos szituációkban történik.

Óvodapedagógusaink beállítottsága, szakképzettsége, lelkes munkája eredményeként már eddig is szép sikereket értünk el, nem csak a gyermekek fejlesztése, formálása terén, hanem pályázatok útján is. Az elmúlt három évben közel kétmillió forintot nyertünk eszközök fejlesztésére. Továbbra is törekszünk arra, hogy a feltételek gyermekeink számára folyamatosan biztosítva legyenek - fejlődésükhöz legoptimálisabb módon.

Nevelőtevékenységünk meghatározójaként fontos számunkra:

"A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen."

Hermann Alice